Biuro Obsługi Abonenta

+48 22 350 8 000 lub 8888 (w sieci Freehalo)

Numer dostępowy z pełnym menu

+48 22 350 8 888

Numer dostępowy z natychmiastowym wybieraniem

+48 22 350 8 887