Konto Klienta

Każdy Klient ma do dyspozycji środki na koncie głównym oraz środki promocyjne. Konto główne zasilane jest doładowaniami i pobierane są z niego wszelkie opłaty abonamentowe oraz aktywacyjne. Środki promocyjne uzyskiwane są na przykład w ramach usługi Doładowanie za odbieranie i są wykorzystywane do realizowania połączeń wychodzących. Po wykorzystaniu wszystkich środków promocyjnych lub w przypadku ich braku, rozmowy wychodzące pomniejszają konto główne.