Rejestracja numerów

Zgodnie z wymogami prawa telekomunikacyjnego, każdy numer telefonu używany przez Abonenta musi zostać zarejestrowany. Rejestracja wymaga podania:

  • dla osób fizycznych: imienia, nazwiska i numeru PESEL,
  • dla firm: nazwy firmy i numeru NIP.

Klienci przenoszący numer od innego operatora są automatycznie rejestrowani na podstawie danych przekazanych przez dotychczasowego operatora.

Obecni Klienci, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji w wyznaczonym terminie, mogą ponownie aktywować swoje numery logując się do Portalu Abonenta i wypełniając dane Klienta. Następnie należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 39 zł brutto przelewem z konta powiązanego z wprowadzonymi danymi osobowymi. Opłata ta stanowi element formalnej rejestracji. Po zaksięgowaniu wpłaty numer lub numery zostaną ponownie aktywowane.

Należy pamiętać, aby w tytule przelewu podać swój Numer Klienta bądź numer telefonu, którego dotyczy sprawa.

W przypadku jakichkolwiek opóźnień prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Abonenta.