Przełączanie rozmów

W przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jedną linię oraz ma przypisane numery wewnętrzne do kont można łatwo przełączać rozmowy między nimi.

Aby przełączyć rozmowę, należy dwa razy wcisnąć „*” na klawiaturze telefonu, a następnie wprowadzić numer wewnętrzny. Rozmówca usłyszy w tym czasie muzykę na czekanie, a my zostaniemy połączeni z wybrana linią wewnętrzną. Po potwierdzeniu chęci przyjęcia rozmowy odkładamy słuchawkę, a rozmówca zostanie automatycznie połączony z wybranym numerem wewnętrznym. Aby powrócić do rozmówcy bez łączenia z wybranym numerem można nacisnąć „*” na klawiaturze telefonu.