Wybieranie numerów

Numery krajowe wybieramy wprowadzając:

  • 9-cio cyfrowy numer telefonu dla numeracji stacjonarnej i mobilnej,
  • 3 cyfry dla numeracji alarmowej (np. 112, 999),
  • 5 cyfr dla numeracji skróconej AUS (19XXX),
  • 6 cyfr dla numeracji HESC (118XXX, 116XXX).

Numery międzynarodowe wybieramy wprowadzając pełny numer telefonu z kodem kraju poprzedzając go dwoma zerami „00”, np. 004912345678 dla Niemiec.

Na niektórych aparatach telefonicznych po wprowadzeniu numeru należy zatwierdzić go klawiszem # znajdującym się obok „0”.